Müşteri Hizmetleri
0224 241 27 00
EtaSQL Teknik Özellikler

ETA:SQL TEKNİK ÖZELLİKLER

Neden ETA ?

ETA Bilgisayar, çeyrek asırdır ticari uygulama yazılımları konusundaki uzmanlığını programları, hizmetleri ve müşteri memnuniyeti ile bir bütün halinde müşterilerinin hizmetine sunmaktadır.

Neden ETA:SQL ?

Günümüzde bilgi en değerli kaynak olarak kabul ediliyor. Bu bilgiyi güvenli bir şekilde saklamak, bu bilgiye hızlı ve esnek bir şekilde ulaşmak ve analiz edebilmek ise bilginin kendi kadar değerli sayılıyor. ETA, benzersiz tecrübesini, teknolojinin getirdiği imkanlarla birleştirerek bilgiyi değerlendirmenin en kolay yolunu ETA:SQL versiyonu ile sunuyor.

ETA:SQL Nedir ?

ETA:SQL programı açık veritabanı kullanımı ile veri güvenliği, esneklik, kolaylık ve hız avantajıyla ileri teknoloji olanaklarını sunmakla kalmıyor, modüler ve esnek yapısıyla kurumsal ve ileri çözümler sağlıyor.

Bir Bakışta ETA:SQL

- Açık veritabanı kullanımı ile Excel, Access vs.. gibi   programlara direkt bağlantı yapılabilir ve SQL   veritabanı özelliklerini kullanılarak işlemler 
  tamamlanabilir.

- Kullanıcının kendi istediği tipte sınırsız sayıda fiş tipi,   entegrasyon tipi, döviz, alan vs..tanımlayabilmesi ile   sınırsızlık kavramı ETA-SQL’in getirdiği en önemli   yeniliklerden biridir. Böylece pek çok noktada kısıtlı   sayıda tanımla yetinmek yerine isteğe bağlı olarak   tanımların geliştirilmesi mümkündür.

- ETA-SQL’in modüler ve entegre yapısı ile tüm   modüller arasında tam ve eş zamanlı entegrasyon   mümkündür.

- Eta SQL’de çok yönlü güvenlik sistemi mevcuttur.   Sistem yönetimi ile kullanıcı tanımı, yetkilendirme,   log(izleme), şirket açma, devir gibi güvenliğin ön   planda tutulduğu işlemler tek bir yerde toplanmıştır.

ekran görüntüsü


- ETA:SQLile sınırsız sayıda şirket ile çalışmak 
  mümkündür. Her şirket kendi içerisinde parametrik   olarak ihtiyaca göre farklı şekilde tasarlanabilir.

- Boyut (renk/beden), parti ve seri no takiplerinin depo   bazında yapılabilmesi önemli avantajlar sağlar.

- ETA:SQLile sınırsız sayıda döviz ile işlem yapılabilir.   Döviz kurları günlük olarak kullanıcı tanımlı döviz   türlerine göre girilerek takip edilir.

- ETA:SQLgelişmiş raporlara sahiptir. Standart 
  raporlara alan eklenip çıkarma, alan uzunluklarını ve   kolon sıralarını belirleyebilme, istenilen alan ya da   alanlara göre sıralama, raporların renk ve yazı tiplerini   belirleme ve bu kriterleri kaydedip tekrar kullanabilme   gibi birçok özellik mevcuttur.

- Kart ve hareket seçim ve arama pencerelerinde   aramalar pratik şekilde yapılarak istenilen kayda   ulaşmak kolaylaştırılmıştır. Kullanıcılar pencereyi   istedikleri şekilde dizayn ederek alan ekleyip çıkarma,   saha isimlerini değiştirme gibi işlemleri yapabilirler.   Pencerelerde formüller ve arama kıstasları kullanılarak   istenilen kıstaslara sahip kayıtların listelenmesi   sağlanabilir.

 


 

İLİŞKİSEL VERİTABANI YÖNETİM SİSTEMİ ÖZELLİKLERİ

Client / Server Mimari
Veri işleme operasyonlarının optimize edilmesini sağlar ve ağ üzerindeki trafiği en alt düzeye indirir.

Maliyet
Gelişmiş özelliklere sahip bir Server bilgisayar birçok işlemleri üzerinde yapacağı için istemcilerde (masa üstü) daha ucuz bilgisayarlar kullanılabilir.

Veritabanı
Veritabanı üzerinde kullanıcı yetkileri tanımlanabilir.

Veri Bütünlüğü
İlişkisel veritabanı modelinin ana amacı olan veri bütünlüğü sayesinde yanlış ya da ilgisiz verilerin veritabanına kayıt edilmesi önlenir.

Veri Saklama
Veri saklama alanında daha az yer kapladığı gibi erişim süresini de hızlandırır.

YAPISAL ÖZELLİKLER

- ETA:SQL, Object Oriented teknoloji kullanılarak hazırlanmıştır ve açık veritabanı mimarisine sahiptir.
- Popüler veritabanı sistemlerinden çoğunu desteklemektedir ve hem büyük hem de orta ölçekli işletmelerin 
  gereksinimi olan tüm fonksiyonelliğe sahiptir.
- Windows'un alışılmış kullanım ve grafik standartlarına sahiptir ve SQL özelliklerini kullanmaktadır.
- Açık Veri Bağlantısı (ODBC Driver) ile Excel, Word, Access gibi popüler programlara direkt bilgi bağlantısı 
  yapabilmektedir.
- Açık sistemleri desteklemesi sayesinde yardımcı programlarla sağlıklı bir iletişim kurar.
- Başka firmalar tarafından geliştirilen raporlama araçları ve çok farklı yazılımlar ile firmaya özel uyarlamalar 
  yapılmasına olanak sağlar.

GENEL ÖZELLİKLER

- Modüler yapı
- Esnek tanımlama
- Parametrik yapı
- Esnek entegrasyon
- Sınırsız kayıt imkanı
- Windows uyumlu kullanıcı arayüzü 
- Çok kullanıcılı çalışma imkanı
- Sınırsız sayıda şirketle çalışma imkanı
- Menü, şirket ve işlem bazında yetkilendirme, kullanıcıları grup veya departmanlara bağlayıp grup bazında ortak 
  yetkilendirme yapılabilmesi
- Maliyet merkezleri tanımlanarak kar zarar hesaplarının maliyet merkezleri üzerinden takibi
- SQL fonksiyonlarının kullanabilmesi
- Tüm modüllerde çok sayıda döviz cinsi ile çok dövizli işlem yapılabilmesi
- Raporların saha boylarının istenilen uzunlukta verilebilmesi, sahaların sütun sıralarının değiştirilebilmesi, saha 
  eklenip çıkarılabilmesi ve üst üste 5 ayrı sahaya göre artan veya azalan değerde sıralama yapılabilmesi ve bu 
  değişikliklerin kullanıcı bazında kayıt edilebilmesi
- Tüm modüllerde çok sayıda fiş tipi tanımlayarak fiş tiplerine bağlı muhasebe entegrasyon tablosu, evrak 
  numarası takibi vs. özellikleri ve esnek olarak saha tanımları yapılabilmesi
- Kullanıcı tanımları, yetkilendirme, devir, fiş tipi tanımları gibi uzmanlık gerektiren işlemlerin tek menü altına 
  toplandığı Sistem Yöneticisi Menüsü özelliği
- Programdaki tüm görsel araçların renk ve yazı tipi karakterlerinin belirlenebilmesi 
- Her fiş tipi ve her kullanıcı için fiş girişlerinde esnek alanlar belirlenebilmesi
- Fiş tiplerine göre kullanıcı tanımlı evrak (seri) no takibi yapılabilmesi
- Şirket ve genel tabloların oluşturulmasında kullanıcıya göre ilk değerlerin (default) tanımlanabilmesi
- Tüm modüllerde Entegrasyon açıklamalarının esnek olarak tanımlanabilmesi ve istenilen alanların fiş açıklama 
  satırlarına taşınabilmesi 
- Tüm şirketlerin tek bir işlemle yılsonu devrinin yapılabilmesi, dönem başında eski döneme ait kartların yeni 
  döneme taşınarak aynı anda her iki dönemde çalışılabilmesi ve daha sonra devir işlemi yapılarak yeni döneme 
  fişlerin aktarılabilmesi
- Doküman düzenleyici programı ile Fatura, irsaliye, sipariş gibi matbu formların dizaynlarının yapılabilmesi
- Kart ve hareket seçim pencerelerinde istenilen alanların eklenip kaldırılması ve ana pencereye bağlı diğer 
  pencerelerin istenilen şekilde SQL komutları ile tanımlanarak açılabilmesi, kullanıcı ve şirket bazında tanımların 
  saklanması
- Stok, cari, kasa vb. fiş satırlarının istenilen kriterlere göre birleştirilebilmesi
- Benzersiz orta menü ile ekranlar arasında kaybolmadan kolay kullanım imkanı 
- Sınırsız sayıda makro tanımı
- İnternetten kur güncelleme
- Tüm raporların Excel, word, pdf, html, txt, rtf formatlarında alınabilmesi ve bu formatlarda e-posta 
  gönderilebilmesi
- Kart ve fiş bazında ilk kayıt eden ve düzeltme yapan kullanıcı bilgilerinin görülebilmesi ve raporlanabilmesi
- Önceki versiyonlardan data transferi ile kolay geçiş imkanı

 


MODÜL BAZINDA ÖZELLİKLER


STOK
- Sınırsız sayıda depo bazında stok takibi
- Parti takibi (opsiyonel)
- Boyut (renk-beden vs.) tanımı (opsiyonel)
- Stok hareketlerinde seri no takibi (opsiyonel)
- Renk/Beden devri esnasında bakiyelerin istenirse karta veya stok fişine tek tek kaydedilebilmesi (opsiyonel)
- Stoklarda gruplara göre rapor alınabilmesi
- LİFO, FİFO, Ağırlıklı Ortalama fiyatları ile işlem yapılabilmesi
- Stok kartında 5 adet birim takibi
- Stok kartına sınırsız resim eklenebilmesi
- 3 ayrı stok cinsi, 5 adet özel kod, 5 adet açıklama tanımı
- 5 ayrı döviz cinsinden hareket takibi
- 5 adet oran iskonto tanımı
- Bölüm, reyon ve raf olarak sınıflanan ve alt bölümlere ayrılan stok yerleşim takibi
- Farklı barkod türlerinden sınırsız sayıda barkod tanımı ve renk/beden bilgilerinin barkod takibiyle işlenebilmesi
- Benzer stok kartı kodu tanımı, alternatif stoklarla bağlantılı çalışma ve bu kodlar ile işlem yapılabilmesi 
- Stok kartının özdeşi olabilen kodlarla bağlantılı çalışma ve bu kodlar ile işlem yapılabilmesi
- Kullanıcı tanımlı beşer adet kontrol, tamsayı, sayısal değer, tarih, not sahaları ve başlık verilebilecek sahalar
- Sınırsız sayıda kullanıcı tanımlı alanlar
- Sınırsız sayıda fiyat tanımı, fiyatların depo, alış satış ve grup bazında ayrılması ve default fiyat uygulaması
- Stok fiş girişinde 5 adet yüzde ve 5 adet tutar iskontosu
- Genel, depo ve fiş tipi bazında Stok muhasebe hesap kodu verilebilmesi
- Sınırsız sayıda kullanıcı tanımlı fiş tipleri; fişin depolu çalışıp çalışmayacağı, fişte hangi fiyatın default olarak   geleceği, hangi evrak serisinin takip edileceği gibi özellikler
- Stok kartı bazında alış, satış, satılan malın iadesi, alınan malın iadesinin kontrol ve takibi
- 1000 satıra kadar kart detay açıklaması girilebilmesi
- Giriş/Çıkış hareketlerinin birden fazla karşı hareket ile kısmen veya tamamen miktarsal olarak eşlenmesi ve 
  buna bağlı olarak FIFO/LIFO yöntemiyle iadeler düşülerek sağlıklı rakamlara ulaşılabilmesi
- Stok fişinde fiyat belirlenirken stok fiyat analizi penceresi ile kullanıcı tanımlı veya dönem içerisinde oluşan 
  maliyet veya kart fiyatlarının seçilebilmesi, depo ve cari bazında dönem içi hareketlerin istenilen tarihe kadarki   ortalama fiyatlarının hesaplanıp seçilebilmesi ve benzer stoklara ait fiyatların seçilebilmesi
- Stok analiz penceresi ile işlem cinsi bazında, aylık bazda ,depo bazında ve genel rezerv miktar, tutar ve 
  fiyatlarının anında izlenebilmesi
- Stok kartlarında maksimum kontrolü sağlamak amacıyla, en az ve en çok satış miktarları ve tutarlarını 
  tanımlama, her bir stok için iskonto yapılıp yapılamamasının sağlanabilmesi, hareket sırasında fiyat bilgilerinin   değiştirilip değiştirilemeyeceği gibi daha birçok kontrolün yapılabilmesi
- Fişlerde en, boy, yükseklik gibi ebat bilgilerinin girilebilmesi
CARİ
- 3 ayrı cari hesap adı, 3 adet yetkili, 5 adet özel kod, 5 adet açıklama tanımı
- 5 ayrı döviz cinsinden hareket takibi
- Kullanıcı tanımlı beşer adet kontrol, tamsayı, sayısal değer, tarih, not sahaları ve başlık verilebilecek sahalar
- Sınırsız sayıda kullanıcı tanımlı alanlar
- Cari kartına sınırsız resim eklenebilmesi
- Sınırsız adres bilgisi girişi. Yazışma, fatura ve sevk işlemleri adres seçimi
- Kredi, teminat, risk limitlerinin TL ve döviz olarak girişi
- Değişik hesaplanan vade farkı grupları oluşturulması ve cari kartlar için seçimi
- Farklı ödeme planı ve taksit grupları tanımlanması ve cari karta uygun ödeme planı şablonu seçimi
- Kart çalışma kontrolüyle seçilen kartta işlem engeli
- Kara liste uyarısı
- Sektör ve bölgelere göre kart gruplanabilmesi
- Cari grupları ve alt grupları tanımlanarak grup bazında rapor alınabilmesi
- Kefil kartı açılımı, detaylı kefil bilgileri girme ve her cari için 5 adet kefil tanımı
- Farklı işlem cinsleri tanımlayarak (Fatura, nakit, senet, çek) hareket girişinde bu işlem cinslerine göre giriş; 
  hareketlerin sınıflandırılarak farklı muhasebe kodlarına bağlanması; işlem tiplerinin modüllere bağlanarak cari   işlemlerinin diğer modüllerle entegrasyonu
- Cari fişlerinde masraf merkezi kodu ile masraf merkezi takibi
- Cari kart dışında firma kartı tanımı ve direkt ticari ilişki kurulmayan fakat müşteri çeki alınması, alt bayilik vs..   gibi sebeplerden dolaylı yollardan iş yapılan firma bilgilerinin takibi
- Cari grup ve bağlantılı alt gruplar açılarak cari kartların sınıflandırılabilmesi, grup bazında muhasebe kodu 
  verilebilmesi ve rapor alınabilmesi
- Cari bazında her stok için özel fiyat tanımı 
- Bir alacak veya borç hareketinin birden fazla karşı hareket ile kısmen veya tamamen TL ve döviz olarak 
  eşlenerek kapatılabilmesi
- Cari analiz penceresiyle fatura dağılımı, ödeme /tahsilat bilgileri, çek senet tutarları, risk analizi ve döviz 
  toplamları ve analizi bilgilerine anında ulaşılabilmesi
- Devir esnasında işlem cinslerine göre(nakit, fatura, çek/senet vs.. ) devir rakamlarının ayrı ayrı aktarılabilmesi
- Vade Farkı ve Kur Farkı fişlerinin otomatik oluşturulabilmesi
- Cari bazında fiyat listesi tanımlama, tanımlanan listelerdeki fiyatların fişlere otomatik veya manuel   taşınabilmesi
FATURA
- Kullanıcı tanımlı fatura tipleri; farklı dizayn dosyaları ile değişik fatura türleri için farklı formatta döküm, kullanıcı   tanımlı evrak numaraları ile fatura serisinin takibi
- Fatura tipleri için farklı bir entegrasyon tablosu ve muhasebe hesap kodları
- Stok, Cari, Muhasebe, Kasa, Banka ve Demirbaş modülleriyle entegrasyon ve değişik fatura tiplerinin   işlenmesi sonucu diğer modüllerde oluşacak fiş tipinin kullanıcı tarafından belirlenebilmesi
- Tanımlanan fatura tipinde tevkifat işlemi yapılacaksa kullanıcı tanımlı tevkifat oranı ve tevkifat tipi seçimi
- Fatura fişi içerisinde alan seçime bağlı olarak; her fatura tipi için sadece seçilen alanların faturaya gelmesi   (Örneğin tek açıklama girilmesi yeterliyse geriye kalan dört açıklama alanının fatura giriş ekranına gelmesi 
  engellenebilir.) Tanımlanan şirkette genel olarak tanımlanan fatura tiplerinin hangileri kullanılıyorsa ilgili şirket   için sadece o fatura tipleri onaylanarak şirket bazında istenilen fatura tipleriyle işlem yapılması ve diğer fatura 
  tiplerinin o şirkette görünmemesinin sağlanması
- On adede kadar genel indirim ve genel masraf işlenmesi; kullanıcı tanımlı indirim ve masraf başlıkları; bunların   fatura toplamı üzerinden formüle edilebilmesi; sabit bir rakam veya oran olabilmesi
- İndirim ve masrafların muhasebede ayrı bir hesaba işlenmesi veya oranlarına göre stok satırlarına 
  dağıtılabilmesi, indirim ve masraflar için öncelik belirlenebilmesi
- Hizmet faturalarında stok kartına benzer bir şekilde tanımlanan hizmet kartları ile işlem yapılabilmesi, hizmet   kartına belli bir katsayı üzerinden birim fiyat verilebilmesi
- Birçok kalemden oluşan ve hep aynı şekilde girilen ürün gruplarından stok veya hizmet grup paketi 
  oluşturulabilmesi, ürün paket kartında o paket içerisinde yer alan stok veya hizmet kartlarının ve bunların 
  fiyatlarının tek seferde tanımının yapılabilmesi
- Genel indirim ve masraflar dışında fatura satırlarında da indirim ve masraf girişi, sınırsız sayıda indirim ve   masraf kartı, sabit tutar veya oran tanımı
- Satır indirim ve masrafların muhasebede ayrı bir hesaba atılabilmesi veya stoklara dağıtılabilmesi, indirim ve   masrafların istenilen satırlara yansıtılıp istenilen satırlara yansıtılmaması
- Açıklama kartları açılması ve fatura satırlarına istenilen sayıda açıklama satırı girilmesi ile aynı şekilde yazılan   açıklamaların tekrar yazılması yerine açıklama kartının seçilerek açıklamanın kolayca faturaya alınabilmesi
- Fatura toplamının esnek olarak tanımlanan ve istenilen modül ile bağlantılı olarak çalışabilen ödeme/tahsilat   tiplerine TL ve döviz olarak işlenebilmesi
- Genel indirim ve masrafların fatura sahaları kullanılarak formüle edilip hesaplanabilmesi ve istenilen koşula   bağlı olarak getirilebilmesi
- Fatura girişi sırasında malın detaylı olarak maliyet fiyatlarının (fifo, lifo, yao) gerek genel bazda gerekse depolar   bazında görülebilmesi, ilgili malın alış ve satışı sonrasında oluşan hareket fiyatlarının görülebilmesi, malın   özdeş ve benzer kartlarına ait fiyat bilgilerinin görülebilmesi
- Fatura girilirken ilgili cari ve stok kartlarına ait çok detaylı bilgilere kolayca ulaşılabilmesi
- Fatura girişi sırasında farklı dövizler girilebilmesi ve aynı ekrandan farklı döviz değerlerinin gruplanarak 
  dağılımlarının görülebilmesi, istenen döviz değerinin seçilerek cariye bu dövizin kaydedilebilmesi
- Fatura girişi sırasında vergi rakamlarının oransal bazda yine aynı ekrandan kolayca dağılımlarının görülebilmesi
- Fatura indirim ve masraflarının tüm fatura sahalarının kullanılabileceği formül ve koşullara göre   hesaplanabilmesi
    
MUHASEBE
- Kullanıcı tanımlı fiş tipleri, mahsup, tahsil veya tediye seçenekleri, fişlerde öncelik sırası tanımı
- 3 adet hesap ismi, 5 adet özel kod, 5 adet açıklama tanımı
- 5 ayrı döviz cinsi üzerinden hareket takibi
- Hesap çalışma tipi ile borç, alacak ve hem borç hem alacak çalışan hesapların belirlenebilmesi
- Muhasebe miktarlı takip edilecekse hesap için miktar kodu üretim birimi veya şube bazında gelir ve giderleri   takip
- Masraf merkezi tanımlanabilmesi, satır bazında masraf merkezleri girilerek girilen değerlerin masraf merkezi   altında gruplanabilmesi, masraf merkezi bazında döküm alınabilmesi, masraf merkezinin şirketin şekline göre   departman üretim birimi veya şube bazında gelir ve giderleri takip edebilmek amacıyla değişik şekillerde 
  tanımlanabilmesi
- Standart muhasebe raporları dışında dövizli ve miktarlı envanter, ekstre ve mizan raporları alınabilmesi
- Çok detaylı hesap kartı tanımlanabilmesi ve kart içinde iken detaylı olarak hareket bilgilerinin TL ve Döviz   olarak görülebilmesi
- Aynı anda hem miktarlı hem dövizli fiş girilebilmesi
- Fiş Cambazı kullanımı ile hızlı ve kolay muhasebe fişi oluşturulabilmesi
- Enflasyon Muhasebesi işlemlerinin yapılabilmesi
DEMİRBAŞ
- Demirbaş kartına 5 adet resim eklenmesi
- Enflasyon Düzeltmesi işlemi
- Tüm yıllara ait değerlerin kart üzerinden girilmesi ve takibi
- Reel olmayan finansman tutarlarının takibi
- KDV, Amortisman, Enflasyon düzeltme ve demirbaş mizanı raporları
- Amortisman tutarının detaylı olarak girilebilmesi (Nakliye, Komisyon, Finansman gideri vb.)
- Tüm işlemler için muhasebe bağlantısı yapılabilmesi
ÇEK / SENET
- Kullanıcı tanımlı bordro tipi, bordro işlem tipinin giriş mi çıkış mı olacağı, çek mi senet mi olacağı, cari, 
  muhasebe, kasa ve banka modüllerine işlenip işlenmeyeceği ve bu modüllerde hangi fişlere işleneceği, döküm   dizayn dosyası ve muhasebe entegrasyon tablosu
- Kullanıcı tanımlı çek/senet pozisyonları (Teminat, finans çekleri, vb.)
- Bordro bazında çek/senet takibi, kullanıcı hatalarını önlemek amacıyla son durumlar dikkate alınarak işlem   imkanı
- Çek/senet işlemlerinin döviz olarak da takip edilebilmesi
- Her çek/senet hareketi için masraf merkezi tanımlanabilmesi
- Çek/senet bordrolarının banka ve cari arasında virmanı
- Çek/senet kapama bordroları ile gerçek risk takibi ve kara liste takibi
- Cirolu Çek/Senetlerin otomatik kapatılabilmesi
- Toplu çek/senet oluşturma işlemi ile otomatik taksitlendirme yapılabilmesi
- Kısmı çek/senet ödeme takibi yapılabilmesi
İRSALİYE
- Kullanıcı tanımlı irsaliye tipleri, farklı dizaynlar ve evrak noları
- Stok, Cari, Fatura, Muhasebe, Kasa ve Banka modülleri ile tam entegrasyon
- Faturada kullanılan tüm sahalar (indirim-masraf-döviz-açıklama gibi) ve işlemler
- İrsaliye kaydı sırasında ürün paketleri kullanımı
- İrsaliyelerin tek tek, toplu halde tek tek veya birden fazla irsaliye toplanarak tek bir fatura halinde 
  faturalanabilmesi
- İrsaliyelerin sonradan fiyatlandırılabilmesi
- İrsaliye girişi sırasında malın detaylı olarak maliyet fiyatlarının (fifo, lifo, yao) gerek genel bazda gerekse   depolar bazında görülebilmesi, ilgili malın alış ve satışı sonrasında oluşan hareket fiyatlarının görülebilmesi,   malın özdeş ve benzer kartlarına ait fiyat bilgilerinin görülebilmesi
- İrsaliye girilirken ilgili cari ve stok kartlarına ait çok detaylı bilgilere kolayca ulaşabilmesi
- İrsaliye girişi sırasında farklı dövizler girilebilmesi ve aynı ekrandan farklı döviz değerlerinin gruplanarak 
  dağılımlarının görülebilmesi
- İrsaliye girişi sırasında vergi rakamlarının oransal bazda yine aynı ekrandan kolayca dağılımlarının   görülebilmesi
SİPARİŞ
- Kullanıcı tanımlı sipariş tipleri, farklı dizaynlar ve evrak noları
- Alınan veya verilen siparişlerin stok bazında takip numarası verilerek ayrı ayrı veya toplu olarak kapatılabilmesi
- Stokların Depo bazında siparişlerinin ayrı ayrı takip edilebilmesi
- Stok ve cari rezervleri oluşturabilme ve parametrik olarak detaylı rezerv kontrolleri
- Siparişlerden, tekil veya istenilen kıstaslara göre toplu olarak irsaliye ve fatura oluşturulabilmesi
- Sipariş kaydı sırasında ürün paketleri kullanılabilmesi
- Stok ve Cari kartlarına ait detaylı sipariş limit (miktar/fiyat/tutar vs.) takibi
- Her sipariş fişi için termin/geçerlilik/kesinleşme tarihi ve saati belirtilebilmesi
KASA
- Dövizli kasa takibi
- Kasa kartında 3 ayrı kasa adı, 3 adet yetkili tanımı
- Kasa ters bakiye kontrolü
- Günlük, haftalık, aylık veya yıllık tarih kontrolü ile kasaya giriş engeli
- Kasa kartına asgari ve azami tutar girilerek kasa bakiyesinin asgari tutarın altına düşmesi veya azami tutarın   üzerine çıkması durumunda giriş veya çıkış hareketinin engeli
- Fatura, nakit, senet, çek, dekont, banka gibi değişik işlem cinsleriyle işlem ve her işlem cinsi için farklı   muhasebe hesap kodu
- Devir esnasında işlem cinslerine göre (nakit, fatura, çek/senet vs. ) devir rakamlarının ayrı ayrı aktarılabilmesi
BANKA
- Banka fiş tip tanımı; fişin cari, muhasebe ve kasa modüllerine işlenip işlenmeyeceği, giren/yatan, çıkan/çekilen   ve mahsup işlem tiplerinden hangisi olacağının belirlenebilmesi
- 3 adet hesap kartı, 5 adet özel kod, 5 adet açıklama alanı
- Sınırsız sayıda hesap açımı, banka ve şube bazında gruplama
- Çok dövizli işlem
- Giriş, çıkış ve bakiye asgari ve azami tutar kontrolü
- Dekont masraf, stopaj ve fon tutarlarının işlenmesi ve muhasebeye ayrı bir hesap olarak atılabilmesi
- Devir esnasında işlem cinslerine göre(nakit, fatura, çek/senet vs.. ) devir rakamlarının ayrı ayrı aktarılabilmesi
MUHASEBE IV
- E-beyanname hazırlama ve paketleme işlemlerinin yapılabilmesi
- KDV, muhtasar, geçici vergi, kurumlar, gelir vergisi, gelir vergisi ek beyannamelerinin tanımlarının esnek olarak   belirlenip dökümlerinin alınabilmesi
- 7A ve 7B hesap planlarına göre otomatik yılsonu ve dönem sonu işlemlerinin yapılabilmesi
- BA-BS formu verilerinin fatura ya da muhasebe fişlerinden otomatik çekilebilmesi
- Ek mali tabloların hazırlanabilmesi
BORDRO
- SSK raporlarını ve e-bildirge hazırlayabilme ve SGK sayfasının otomatik açılması
- Personelin İşyeri, Departman, pozisyon ve görev tanımlarını yapabilme
- Departmanlara göre rapor alabilme
- Personel kartlarına resim tanımlayabilme
- Adres bilgisi girişi
- Aynı şirket altında birden fazla şube işlemlerinin takip edilebilmesi
- Teşvik kapsamındaki iller için teşvik bildirim raporlarının hazırlanması
- Tüm resmi dökümlerin alınabilmesi
- Kullanıcı tanımlı Özel Raporlar
- Kullanıcı tarafından belirlenebilen mesai, ödenek ve kesinti tanımları
- Mesai tiplerine göre belirlenebilen tazminat tanımları
- Kullanıcı Tanımlı Esnek Muhasebe Entegrasyonu
- Toplu işlemler yapabilme (Puantaj, Netten brüte, toplu ücret değişikliği vb.)
- Geçmiş (devir yapılmış) ayda raporlama amaçlı çalışabilme ve geçmiş aya ait bilgilerin ve hesaplamaların 
  değiştirilmesinin engellenmesi
- Özel emeklilik ve özel sağlık sigortası takibi yapılabilmesi
İŞLETME
- Fiş tipi belirleme
- İşlem kodu tanımlama
- Bir satırda 5 değişik gider ve gelir tutarı yazabilme
- Stok ile entegre çalışabilme
- Demirbaş tablosu oluşturma
- Detaylı defter dökümleri ve kod analizleri
- Envanter ve Demirbaş listeleri
ÜRETİM
- Sınırsız sayıda reçete tanımlanabilmesi
- Tek reçetede birden fazla mamül tanımlayabilme
- Hammadde, fason hizmet ve gider kalemlerine göre maliyet hesaplama
- Mamul ve yarı mamülün tek seferde üretimi
- Farklı emir fiş tipleri tanımlayabilme
- Dövizli maliyet hesaplama
- Fire ve hurda takibi
- Muhasebe bağlantısı yapabilme
- Ürün reçetesine bağlı olarak operasyon ve rota tanımlama
- Genel üretim giderlerinin katsayı yöntemi ile sonradan maliyete eklenebilmesi
ETİKET YAZDIRMA
- Stok kartları ile ilgili ürün ve reyon etiketlerini barkodlu olarak yazdırılabilmesi
- Cari hesaplara ait adres etiketlerinin yazdırılabilmesi
- Kartoteks modülünde tanımlı olan kartlara etiket yazdırılabilmesi
MUHASEBE BÜRO OTOMASYONU
- Mükellef hesaplarının borç alacak takibi yapılabilmesi
- Tekli, toplu serbest meslek makbuzu kesilebilmesi, aynı anda muhasebe ve işletme defteri modüllerine 
  entegrasyon yapılabilmesi
YÖNETİM ANALİZİ VE FİNANSMAN TAKİBİ
- Genel bütçe analizi ile tek ekrandan birden fazla bilgiye ulaşarak şirketin durumunun değerlendirilebilmesi
- Stok, cari, fatura,irsliye,kasa ,banka,çek/senet hareket analiz bölümleri ile yapılan hareketlerin günlük,   haftalık, aylık,yıllık ve iki tarih arası şeklinden analiz edilmesi ve grafiklerinin alınması
- En çok ve en az hareket gören stok kart ve cari kart analizlerinin yapılabilmesi, grafiklerinin alınması
- İşlem görmeyen stok kart ve cari kart analizlerinin yapılabilmesi
- Bölgesel ve özel koda göre cari ve stok kart bazında gruplanarak rapor alınması ve grafiklerinin alınması
TRANSFER
- Yazarkasalara stok transferi, bilgi/fiyat güncelleme ve yazarkasada oluşan hareketlerin program içerisine   transfer edilebilmesi
- Pos cihazlarına stok transferi, bilgi/fiyat güncelleme ve pos cihazında oluşan hareketlerin faturaya transferi ve 
  muhasebeleştirilmesi.
- Farklı modüllere kart ve hareket transferlerinin yapılabilmesi
VERİ AKTARMA
- Şirketler arası kart ve hareket transferi yapılabilmesi
- Kart ve hareket bilgilerinin xml formatında dosyaya transferi ve dosyadan programa transfer edilebilmesi
RAPORLAR
- Kullanıcı tanımlı özel rapor dizaynlarının hazırlanabilmesi
- Rapor çıktılarının xls, txt ve xml formatında kayıt edilebilmesi
- Grup rapor tanımı ile birden fazla raporun tek ekrandan izlenebilmesi ve belirli aralıklar ile izlenen bilginin 
  otomatik güncellenmesi

 

Fethiye Mahallesi Fazıl Sokak No:8 Zemin Kat Daire : 3
Nilüfer / BURSA
Tel : 0-224-241 27 00 Pbx Fax : 0-224-241 27 04 E-mail : partner@partnerbilgisayar.com