Müşteri Hizmetleri
0224 241 27 00
EtaSB Teknik Özellikleri

ETA:SB; İlk adımı doğru atmak isteyen işletmeler için, ETA’nın yılların tecrübesini yansıttığı başlangıç paketidir. 

ETA:SB’nin öğrenmesi ve kullanımı son derece kolaydır. ETA, tüm ürünlerini “benzersiz” ve “kendine has üstün destek anlayışı” ile destekler. 

ETA:SB ile işletmeler süreçlerini sipariş aşamasından başlatıp, tahsilat aşamasına kadar takip edebilirler. Parametrik ve esnek yapısı ile farklı sektördeki işletmelere çözümler sunar. 

ETA:SB’nin modüler ve tam entegre yapısı ile tüm modüller arasında tam ve eş zamanlı entegrasyon mümkündür. Windows’un kullanım ve grafik standartları sayesinde görsel, alışılmış ETA fonksiyon tuşları, hem klavye hem Mouse ile de seri kullanım imkanı sağlar. 

ETA:SB’de işletmenin yönetimsel güvenliği ön planda tutulmuştur. Sistem yönetimi modülü ile kullanıcı tanımı, şirket açma, devir gibi güvenliğin ön planda tutulduğu işlemler tek bir yerde toplanmıştır. ETA:SB ile işletmelerin verileri güvence altındadır. Sağlam ve güvenilir veri yapısı ile programlarımızda veri kaybı engellenmiştir. 

ETA:SB’nin verilerine açık veritabanı platformu sayesinde Excel, Access vs. gibi programlara direkt bağlantı yapılabilir. Kullanıcıların bu programları kullanarak ek çözümler üretmeleri mümkündür. 

ETA:SB ile çok sayıda şirket ile çalışmak mümkündür. Her şirket kendi içerisinde parametrik olarak ihtiyaca göre farklı şekilde tasarlanabilir. Birden fazla şirkette aynı anda da çalışılabilir.


ETA:SB gelişmiş raporlara sahiptir. Standart raporlara alan eklenip çıkarma, alan uzunluklarını ve kolon sıralarını belirleyebilme, istenilen alan ya da alanlara göre sıralama, raporların renk ve yazı tiplerini belirleme ve bu kriterleri kaydedip tekrar kullanabilme gibi birçok özellik mevcuttur. ETA:SB de alınan raporlar Excel, Word, PDF, HTML formatlarında kayıt edilebilir ve e-posta gönderilebilir. 

ETA:SB de kart ve hareket arama/seçim pencerelerinde aramalar, pratik şekilde yapılabilir. İstenilen kayda ulaşmak kolaylaştırılmıştır. Kullanıcılar bu pencereleri istedikleri şekilde dizayn ederek alan ekleyip çıkarma, saha isimlerini değiştirme gibi işlemleri kendilerine özel yapabilirler.

GENEL ÖZELLİKLER

Güvenli

- Programı kullanan her kullanıcı için ayrı kart ve şifre tanımlayabilme
- Kart ve fiş bazında ilk kayıt eden ve düzeltme yapan kullanıcı bilgilerinin görülebilmesi ve raporlanabilmesi
- Şirket açma, silme ve devir işlemlerinin sistem yöneticisi menüsünden yapılabilmesi
- Özel ara yüz ile verilerin tekli veya toplu olarak yedeklenebilmesi

Pratik ve Esnek

- Parametrik yapı ile birden fazla sektör için çözümler üretebilme
- Modüler yapı ile aynı anda birden fazla modülde ve şirkette çalışabilme
- Kullanıcıya özel hızlı ulaşım menüleri tanımlayabilme
- Detay bilgi ekranları ile her türlü bilgiye programın her yerinden ulaşabilme
- Tüm modüllerde entegrasyon açıklamalarının esnek olarak tanımlanabilmesi ve istenilen alanların fiş açıklama satırlarına taşınabilmesi 
- Benzersiz orta menü ile ekranlar arasında kaybolmadan kolay kullanım imkanı 
- Klavye ve Mouse ile aynı anda pratik kullanım
- Kart ve hareket seçim pencerelerinde istenilen alanların eklenip kaldırılması ve ana pencereye bağlı diğer pencerelerin istenilen şekilde SQL komutları ile tanımlanarak açılabilmesi, kullanıcı ve şirket bazında tanımların saklanması
- Fiş tiplerine göre kullanıcı tanımlı evrak (seri) no takibi yapılabilmesi
- Rapor ve formların farklı formatlarda e-posta olarak gönderilebilmesi
- Tüm şirketlerin tek bir işlemle yılsonu devrinin yapılabilmesi
- SQL fonksiyonlarının kullanılabilmesi

Görsel

- Windows uyumlu, görsel kullanıcı ara yüzü
- Programdaki tüm görsel araçların renk ve yazı tipi karakterlerinin belirlenebilmesi 
- Tüm raporların Excel, Word, Pdf, Html, Txt ve Rtf formatlarında alınabilmesi 
- Farklı renk ve mesaj şablonları
- Raporlarda kullanıcıya özgü ayarlanabilir saha tanımları
- Rapor görüntülerinin karakter, renk olarak tasarlanabilmesi
- Doküman düzenleyici programı ile fatura, irsaliye, sipariş, tahsilat gibi matbu form dizaynlarının istenen sayıda yapılabilmesi

STOK

- Ürün özelliklerinin eksiksiz tanımlanabileceği stok kartı - Stok kartında 2 adet birim takibi
- Stok kartına resim eklenebilmesi
- Başlıkları değiştirilebilir 5 adet özel kod, 5 adet açıklama tanımı
- 3 adet oran indirim tanımı
- 5 adet barkod tanımlama ve barkod üretebilme
- 5 adet farklı fiyat tanımı ile fiyatların alış, satış bazında ayrılması ve varsayılan fiyat uygulaması
- Tanımlanabilen fiş tiplerine, sabit fiyat ve evrak serisini bağlayabilme
- Fiş ve kartlarda başlıkların değiştirilerek özelleştirilmesi 
- Stok fişlerinde, ilgili stoklara ait detaylı fiyat analizi imkanı
- Her yerden ulaşılabilen stok analiz penceresi ile stokların birim ve ay bazında analiz edilebilmesi. 
- Rezerv miktar ve fiili değerlerinin izlenebilmesi 
- Excel’den stok fişlerine veri transferi 
- Sayım fişleri ile sayım sonuçlarının kolay işlenmesi
- Stok bazında kar/zarar analiz raporları
- Stok bakiye ve mali envanter raporları
- Stok ekstre ve genel hareket raporları
- Stok fiyatlarının toplu olarak, tek ekrandan oransal veya manuel değiştirilebilmesi

 
CARİ

- Müşteri ve satıcı hesaplarının tüm detayları ile tanımlanabileceği cari kartı
- Başlıkları değiştirilebilir 5 adet özel kod ve 5 adet açıklama tanımı
- Cari kartına resim eklenebilmesi
- Kredi limiti ve risk limiti takibi
- 2 ayrı adres bilgisi girişi. Yazışma, fatura ve sevk işlemleri için adres seçimi
- Cari kartlara hareket girişi sırasında görülebilen uyarı mesajları tanımlayabilme
- Kart çalışma kontrolüyle seçilen kartta işlem engeli
- Kara liste takibi
- Kartlarda sektör ve bölge tanım alanları
- Farklı işlem cinsleri tanımlayarak (fatura, nakit, çek/senet) hareket girişinde bu işlem cinslerine göre giriş
- Her bölümden ulaşılabilen cari analiz penceresiyle fatura dağılımı, ödeme /tahsilat bilgileri, çek senet tutarları ve risk analizi bilgilerine anında ulaşılabilmesi
- Cari bazında fiyat tanımlama, tanımlanan fiyatın fişlere otomatik taşınabilmesi
- Cari bakiye ve vade farkı listeleri
- Cari bazında detay ve özet tahsilat raporları
- Detaylı ekstre, stoklu ekstre ve genel hareket raporları

 
FATURA

- Kullanıcı tanımlı ve şirkete özel fatura fiş tipleri
- Stok, Cari, Kasa ve Banka modülleriyle entegrasyon
- Fatura fiş tipi bazında kullanıcıya göre saha tanımlama imkanı
- Fatura saha başlıklarını değiştirilerek özelleştirme
- Esnek, tanımlanabilir, indirim ve masraf sahaları
- Fatura girilirken stokların, detaylı maliyet ve fiyat analizlerinin yapılabilmesi
- Fatura girilirken ilgili cari ve stok kartlarına ait çok detaylı bilgilere kolayca ulaşılabilmesi 
- Giriş sırasında pratik olarak yeni kartların açılabilmesi ve revize edilebilmesi
- Hizmet kartları ile hizmet faturası takibi
- Kapalı faturaların nakit kasa veya banka kredi kartları ile tahsilatı
- Fatura girişi sırasında vergi rakamlarının oransal bazda yine aynı ekrandan kolayca dağılımlarının görülebilmesi
- Aynı anda birden fazla cari hesaba toplu fatura kesebilme
- Excel’den faturaya veri transferi 
- Farklı formatlarda dizayn oluşturabilme ve döküm

 
İRSALİYE

- Kullanıcı tanımlı ve şirkete özel irsaliye fiş tipleri
- İrsaliye başlıklarının değiştirilerek özelleştirilebilmesi
- Stok, Cari, Fatura, Kasa ve Banka modülleri ile tam entegrasyon
- İrsaliyelerin tek tek, toplu halde veya birden fazla irsaliye toplanarak tek bir fatura halinde faturalanabilmesi
- İrsaliyelerin sonradan fiyatlandırılabilmesi
- İrsaliye girilirken ilgili cari ve stok kartlarına ait bilgilere kolayca ulaşabilmesi
- İrsaliye girişi sırasında vergi rakamlarının oransal bazda yine aynı ekrandan kolayca dağılımlarının görülebilmesi
- Excel’den irsaliyeye veri transferi

 
SİPARİŞ

- Kullanıcı tanımlı ve şirkete özel sipariş fiş tipleri
- Alış ve satış siparişlerinin ayrı ayrı takip edilebilmesi
- Siparişten doğan stok ve cari rezervlerinin takibi
- Rezerv edilen stokların kilitlenerek satışının engellenebilmesi
- Siparişlerden, tek veya istenilen kıstaslara göre toplu olarak irsaliye ve fatura oluşturulabilmesi
- Cari kartlarına göre sipariş limit kontrolleri 
- Sipariş teslim ve kalan raporları
- Sipariş sevkiyat raporları
- Cari ve stok bazında sipariş detay ve özet raporları
- Excel’den siparişe veri transferi

 
ÇEK / SENET

- Kullanıcı tanımlı ve şirkete özel çek ve senet fişleri
- Kullanıcı tanımlı çek/senet pozisyonları (Teminat, finans çekleri, vb.)
- Bordro bazında çek/senet takibi, kullanıcı hatalarını önlemek amacıyla son durumlar dikkate alınarak işlem imkanı
- Esnek dizayn yapısı ile sıra senet ve çek basım imkanı
- Çek/senet kartlarının banka ve cari arasında virmanı
- Çek/senet kapama bordroları ile gerçek risk takibi ve kara liste takibi
- Cirolu çek/senetlerin otomatik kapatılabilmesi 
- Toplu çek/senet oluşturma işlemi ile otomatik taksitlendirme yapılabilmesi
- Kısmı çek/senet ödeme takibi yapılabilmesi
- Kasa, Banka modülleri ile entegrasyon

 
KASA

- İşletmenin her bir kasası için ayrı kasa kartı tanımlama
- Kasa ters bakiye kontrolü
- Kasalar için tanımlanabilir tarih kontrolleri
- Kasa kartlarında en az ve en fazla tutar tanımlaması yapılarak tahsilat ve ödemelerin kontrol altına alınabilmesi
- Cari ve Banka modülü ile direkt entegrasyon 
- Kasa virman fişleri
- Gider gelir makbuzlarının takibi
- Kasa bakiye ve analiz raporları
- Kasa defteri
- Kasa ekstre ve kasa virman raporları

 
BANKA

- İşletmenin çalıştığı banka hesapları için detaylı banka kartları tanımlayabilme
- Banka kartlarında en az ve en fazla tutar tanımlaması yapılarak tahsilat ve ödemelerin kontrol altına alınabilmesi
- Kasa, cari modülleri ile entegrasyon
- Kolay kredi kartı tahsilatı girişi ve kredi kartı tahsilatlarının takibi
- Bankalar arası virman işlemleri
- Excel formatındaki banka ekstrelerinin banka fişine transferi
- Banka bakiye ve analiz raporları
- Banka ekstre ve hareket raporları
- Günlük, haftalık ve aylık analizler

 
VERİ AKTARMA

- Verilerin taşınabilmesi amacı ile kart ve hareket bilgilerinin xml formatında dosyaya transferi ve dosyadan programa transfer edilebilmesi
- Modüllerdeki fişlere veri transferi için farklı formatlardaki dosyalara göre dizaynlar hazırlanabilmesi

 
KARTOTEKS

- Adres, telefon ve çeşitli tanımlanabilir bilgilerin, kartoteks kartlarında takibi
- Karttaki alanların başlıklarının değiştirilebilmesi
- Tanımlanan kartlara göre yazışma etiketi yazdırabilme
- Adres, telefon ve e-posta listeleri hazırlayabilme

  

Fethiye Mahallesi Fazıl Sokak No:8 Zemin Kat Daire : 3
Nilüfer / BURSA
Tel : 0-224-241 27 00 Pbx Fax : 0-224-241 27 04 E-mail : partner@partnerbilgisayar.com